SBA Vårdhem

2,850.00 kr

Artikelnr: E-004 Kategori:

Exkl. moms.

Vårt interaktiva utbildningsprogram “Brandskydd vårdhem”, hjälper till att komma igång och utbilda personalen.

Beskrivning

Varje år inträffar ca. 600 bränder inom vården i Sverige som är så allvarliga att räddningstjänsten larmas. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall alla verksamheter inom vården bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Vår webbaserade utbildning “Brandskydd vårdhem”, hjälper att komma igång och utbilda personalen. Du startar utbildningen genom att logga in med användarnamn och lösen på webben. Utbildningen består av 15 korta utbildningsfilmer. Varje utbildningsfilm slutar med en fråga med tre stycken svarsalternativ. I samband med att filmen visas presenteras också en informationstext om händelseförloppet/ämnet. Deltagaren kan gå vidare till nästa fråga enbart om man svarar rätt på frågan.

Utbildningen går igenom några av de vanligaste händelseförloppen och frågeställningarna som kan uppstå om brandskyddet inom vården.

Utbildningen innehåller följande:

  • Systematiskt Brandskyddsarbete
  • Intern brandskyddskontroll
  • Incidentrapportering
  • Brandorsaker
  • Utrymning, Rök i korridor
  • Brand på avdelningen
  • Anlagd brand
  • Brandförlopp
  • Röken dödar!
  • Släckutrustning

Personligt kursintyg

När hela kunskapsprovet genomförts skickas automatiskt ett mail till ansvarig inom företaget (t.ex. säkerhetsansvarig, avdelningschef) med resultat och bekräftelse om vilka som genomfört testet och hur de klarat sig. Efter utbildning kan deltagaren skriva ut ett personligt kursintyg (PDF). Utbildningen anpassas med er egen logotype.

Prova vår demoutbildning

Klicka här för att logga in.
Användarnamn: demo_vardhem
Lösenord: vardhem

Pris: 4.900 kronor exkl. moms.

Priset är baserat per utbildningskonto. Fritt antal deltagare och visningar. Företaget abonnerar på systemet ett år i taget. Administratören kan när som helst via internet se vem som har genomgått utbildningen.

Har Ni några frågor angående E-learning vänligen kontakta Gustaf Erichs, 040-35 29 91, 0708-33 43 63, gustaf@informationsbolaget.se.