SBA Barnomsorgen

4,900.00 kr

Artikelnr: E-015 Kategori:

Exkl. moms.

Vi har producerat en webbaserad utbildning om brandskydd inom barnomsorgen.

Beskrivning

I en rapport till regeringen framhåller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att det finns tre yrkesgrupper som har särskilt behov av utbildning i brandskydd. Det är personal som arbetar inom hemtjänsten, förskolepersonal och barnskötare samt fastighetsskötare. Barn på förskola och liknande är helt beroende av att någon vet hur man ska agera i händelse av brand. Barnskötarna har ett stort ansvar att initiera utrymning och ev. släckande insatser, menar MSB.

Vi har producerat en webbaserad utbildning om brandskydd inom barnomsorgen. Allt material finns på nätet och nås via en inloggning som är specifik för er. Utbildningen är kostnadseffektiv och alltid tillgängligt. Ny personal och vikarier kan snabbt via denna e-learning få grundläggande kunskap om brandskydd, både förebyggande och hur man ingriper mot brand.

Det interaktiva kunskapstestet innehåller 12 frågor med följande rubriker:

 • Ny lag ökar ansvaret
 • Brandskyddsansvarig
 • Incidentrapportering
 • Brandrisker
 • Brandförlopp
 • Släckutrustning
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Intern brandskyddskontroll
 • Brandcell
 • Förebyggande brandskyddsarbete
 • Trinettskåp
 • Rökutveckling – vad gör du?

Prova vår demoutbildning

Klicka här för att logga in.
Användarnamn: demo_barnomsorg
Lösenord: barnomsorg

Har Ni några frågor angående E-learning vänligen kontakta Gustaf Erichs, 040-35 29 91, 0708-33 43 63, gustaf@informationsbolaget.se.