Larmorganisation och larmlagring

4,900.00 kr

Artikelnr: E-012 Kategori:

Exkl. moms.

Vi erbjuder en webbaserad utbildning inom automatiskt brandlarm med informationsfilmer och 15 frågor i ett kunskapstest.

Beskrivning

Alla verksamheter som skyddas av ett automatiskt brandlarm ska ha två utsedda och utbildade anläggningsskötare.Ett mångårigt problem med automatiskt brandlarm har varit det oerhört höga antalet felaktiga larm. 93 procent av alla utlösta larm är felaktiga – det brinner inte

I det reviderade regelverket SBF 110:8 tydliggörs nu att åtgärder måste vidtagas för att komma tillrätta med detta problem. Verksamheterna bör införa larmorganisation, larmlagring och utbilda/informera sin personal.

Denna webbutbildning ger kunskap och information om hur ett automatiskt brandlarm fungerar och vad begreppet larmorganisation innebär.

Personalen är den viktigaste resursen i företagets systematiska brandskyddsarbete. Att utbilda personalen i grundläggande brandkunskap och ge dem möjlighet att reagera och agera rätt är en enkel men kraftfull satsning. Arbetsplatsen blir säkrare och personalen blir tryggare både på jobbet men också i den egna bostaden.

Vi erbjuder en webbaserad utbildning där verksamhetens anställda och entreprenörer/hantverkare kan utbilda sig för ökad kunskap och förståelse. Alla som genomför utbildningen registreras och uppgiften skickas till ansvarig anläggningsskötare i verksamheten. En bra dokumentation när räddningstjänsten kommer på tillsynsbesök. Denna e-learning består av 15 olika frågor. Alla frågor och svar illustreras av
korta filmer.

Följande frågor ingår:

 • Automatlarmet upptäcker många bränder
 • Hur gör vi för att minska antalet onödiga larm?
 • Larmlagring
 • Larmorganisation
 • Utrymning
 • Vem går larmet till?
 • Hur fungerar larmet?
 • Vem äger larmet?
 • Ta alltid ett larm på allvar?
 • Vad gör jag vid ett fellarm?
 • Brandförlopp
 • Släckutrustning
 • Larmet går – reagera och agera!
 • Det brinner!
 • Möt räddningstjänsten

En årslicens för 100 användare. Vid fler användare begär offert.

Har Ni några frågor angående E-learning vänligen kontakta Gustaf Erichs, 040-35 29 91, 0708-33 43 63, gustaf@informationsbolaget.se.