Grundläggande brandkunskap

4,950.00 kr

Artikelnr: E-016 Kategori:

Exkl. moms.

Personalutbildning i Grundläggande brandkunskap och Systematiskt brandskyddsarbete producerad som webbaserad utbildning även kallad e-learning.

Beskrivning

Lagen om skydd mot olyckor säger att alla arbetsplatser ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, vilket bl.a. innebär att personalen ska utbildas i grundläggande brandkunskap – hur man
förebygger brand och hur man ingriper mot brand på rätt sätt. För att en liten brand inte ska utvecklas till en större brand krävs ett ingripande inom två–tre minuter. Det är alltså personalen som är den första och viktiga resursen att släcka en brand.
Ett bra och kostnadseffektivt system för att öka kunskapen om brandskyddet på arbetsplatsen är att erbjuda personalen en webbaserad utbildning i brandskydd – en viktig kunskap som din personal har nytta av även utanför jobbet!
Personalen får utbildning/information i brandskydd via datorn. Utbildningen tillgodoser lagkravet på att de anställda skall ha utbildning i hur man förebygger och ingriper mot brand.

Utbildningen består av ett kunskapstest med 18 frågor. Alla frågor och svar är illustrerade med korta filmer. För att gå vidare i testet måste man ha svarat rätt på frågan. Det finns också ett omfattande fördjupningsmaterial i form av nio fristående informationsfilmer om brandkunskap: brandorsaker, brandförlopp, släckutrustning, utrymning m.m. Efter utbildning kan deltagaren skriva ut ett personligt kursintyg. Administratören kan när som helst gå in på webben och skriva ut/spara ner excelfil för att dokumentera vilka som genomgått utbildningen. Utbildningen kan genomföras i grupp eller enskilt.

Prova vår demoutbildning

Klicka här för att logga in.
Användarnamn: demo_grundbrand
Lösenord: grundbrand

En årslicens för 100 användare. Vid fler användare begär offert!

Har Ni några frågor angående E-learning vänligen kontakta Gustaf Erichs, 040-35 29 91, 0708-33 43 63, gustaf@informationsbolaget.se.