Första Hjälpen & HLR

4,950.00 kr

Artikelnr: E-009 Kategori:

Exkl. moms.

Vår webbaserade utbildning om Första Hjälpen och HLR är ett verktyg som kan användas för att utbilda personalen på arbetsplatsen i Första Hjälpen och HLR.

Beskrivning

Varje vecka omkommer i genomsnitt 50 personer i Sverige till följd av olyckor. Samtidigt skadas också ett par tusen personer så allvarligt på grund av olyckor att de måste läggas in på sjukhus. Till dessa ska läggas de drygt 30 000 personer som tvingas söka vård efter att ha skadats vid en olycka.

En hjälpande insats de första minuterna efter en olycka kan vara avgörande för utgången för den skadade. En utbildning i hur man stoppar en blödning, förhindrar chock eller hur man gör hjärt-lungräddning ger dig kunskap som kan rädda liv.

Vår webbaserad utbildning om Första Hjälpen och HLR är ett verktyg som kan användas för att utbilda personalen på arbetsplatsen i Första hjälpen och HLR. Men utbildningen fungerar även som en repetition för den som gått en grundläggande sjukvårdskurs – en uppfräschning av det man en gång lärt sig helt enkelt. Utbildningen visar hur man som lekman ger första hjälpen vid en olycka, hur man utför hjärt-lungräddning och hur en defibrillator fungerar. Instruktör på filmen är Björn Asklöf från Tactical Rescue. Björn har mångårig erfarenhet som ambulanssjukvårdare och instruktör inom akutsjukvård. Han är verksam vid bl.a. Statens Räddningsskola i Revinge. Arbetsmiljöverkets föreskrift om första hjälpen och kris-stöd säger att alla arbetsplatser ska ha minst en person utbildad inom första hjälpen.

Utbildningen innehåller följande:

  • Vad är ett livshotande läge är
  • Hur man säkerställer fria luftvägar
  • Hur man stoppar en blödning
  • Hur man förebygger chock
  • Stabilt sidoläge
  • Hjärt-lungräddning.
  • Defibrillatorer

Personligt kursintyg

När hela kunskapsprovet genomförts skickas automatiskt ett mail till ansvarig inom företaget (t.ex. säkerhetsansvarig, avdelningschef) med resultat och bekräftelse om vilka som genomfört testet och hur de klarat sig. Efter utbildning kan deltagaren skriva ut ett personligt kursintyg (PDF). Utbildningen anpassas med er egen logotype.

I priset ingår utbildning för ca 100 personer. Vid fler användare begär offert!

Har Ni några frågor angående E-learning vänligen kontakta Gustaf Erichs, 040-35 29 91, 0708-33 43 63, gustaf@informationsbolaget.se