SBA Hotell

4,900.00 kr

Artikelnr: E-005 Kategori:

Exkl. moms.

Vi har tagit fram em webbaserad utbildning med specialinriktning om brandskydd på hotell.

Klicka här för testa demon!

Beskrivning

Bränder i allmänna byggnader fortsätter att öka. Till allmänna byggnader hör bland annat restauranger och danslokaler samt skolor och vårdinrättningar. Den antalsmässigt största ökningen stod hotell och pensionat för. 125 av räddningstjänstens insatser gällde hotell och pensionat, året innan gjordes 90 insatser av räddningstjänsten.

Vi har tagit fram en webbaserade utbildning med specialinriktning om brandskydd på hotell. Personalen kan med hjälp av en länk, som antingen mailas ut till eller som läggs in på er egen hemsida/intranät, gå in och genomföra utbildningen. Systemet anpassas med er egen logotype och informationstext. Utbildingen består av två olika moment.

Bildspel “Brandskydd på hotell”

Ett bildspel med speakertext om systematiskt brandskyddsarbete indelat i sex olika kapitel. Varje kapitel avslutas med ett par frågor. Bildspelet består sammanlagt av 45 bilder.

 • Inledning, statistik – 5 bilder
 • Regelverk – 8 bilder
 • Förebyggande brandskydd – 11 bilder
 • Brandkunskap – 8 bilder
 • Åtgärder vid brand – 7 bilder
 • Sammanfattning – 3 bilder

E-learning “Brandskydd på hotell”

Detta avsnitt inleds med en filmrapport om dödsbranden på Hotell Borgholm på Öland.

Utbildningen innehåller följande:

 • Vad är SBA?
 • Intern brandskyddskontroll
 • Tillbudsrapportering
 • Brandorsaker
 • Brandförlopp
 • Automatiskt brandlarm
 • Utrymningsvägar
 • Rök i korridor
 • Det brinner!
 • Röken dödar
 • Brand i förråd
 • Brand på spisen
 • Släckutrustning
 • Anlagd brand
 • För din egen säkerhet

Utbildningen innehåller 15 stycken olika filmer- Till varje film finns ett förklarande textavsnitt som man först läser igenom. Efter varje film följer en fråga om det aktuella ämnet. För att kunna gå vidare i utbildningen måste du svara rätt på frågan. Filmerna är anpassade till hotellbranschen.

Personligt kursintyg

När hela kunskapsprovet genomförts skickas automatiskt ett mail till ansvarig inom företaget (t.ex. säkerhetsansvarig, avdelningschef) med resultat och bekräftelse om vilka som genomfört testet och hur de klarat sig. Efter utbildning kan deltagaren skriva ut ett personligt kursintyg (PDF). Utbildningen anpassas med er egen logotype.

Prova vår demoutbildning

Klicka här för att logga in.
Användarnamn: demo_hotell
Lösenord: hotell

Priset är baserat per utbildningskonto. I varje utbildningskonto ingår utbildning för 100 personer. Företaget abonnerar på systemet ett år i taget. Administratören kan när som helst via internet se vem som har genomgått utbildningen.

Vid fler användare begär offert!

Har Ni några frågor angående E-learning vänligen kontakta Gustaf Erichs, 040-35 29 91, 0708-33 43 63, gustaf@informationsbolaget.se.