SBA Sjukhus

4,900.00 kr

Artikelnr: E-003 Kategori:

Exkl moms.

Vår webbaserad utbildning “Brandskydd på sjukhus”, hjälper att komma igång och utbilda personalen.

Beskrivning

Varje år inträffar ca. 600 bränder inom vården i Sverige som är så allvarliga att räddningstjänsten larmas. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall alla verksamheter inom vården bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Vår webbaserade utbildning “Brandskydd på sjukhus”, hjälper att komma igång och utbilda personalen. Du startar utbildningen genom att logga in med användarnamn och lösen på webben. Utbildningen består av 15 korta utbildningsfilmer. Varje utbildningsfilm slutar med en fråga med tre stycken svarsalternativ. I samband med att filmen visas presenteras också en informationstext om händelseförloppet/ämnet. Deltagaren kan gå vidare till nästa fråga enbart om man svarar rätt på frågan.

Utbildningen går igenom några av dom vanligaste händelseförloppen och frågeställningarna som kan uppstå inom vården.

Utbildningen innehåller följande:

 • Systematiskt Brandskyddsarbete
 • Intern brandskyddskontroll
 • Incidentrapportering
 • Brandorsaker
 • Utrymning
 • Rök i korridor
 • Brand på avdelningen
 • Anlagd brand
 • Brandförlopp
 • Röken dödar!
 • Släckutrustning

Personligt kursintyg

När hela kunskapsprovet genomförts skickas automatiskt ett mail till ansvarig inom företaget (t.ex. säkerhetsansvarig, avdelningschef) med resultat och bekräftelse om vilka som genomfört testet och hur de klarat sig. Efter utbildning kan deltagaren skriva ut ett personligt kursintyg (PDF). Utbildningen anpassas med er egen logotype.

Prova vår demoutbildning

Klicka här för att logga in.
Användarnamn: demo_vard
Lösenord: vard

Priset är baserat per utbildningskonto. I varje utbildningskonto ingår utbildning för 100 personer. Företaget abonnerar på systemet ett år i taget. Administratören kan när som helst via internet se vem som har genomgått utbildningen.

Vid fler användare begär offert!

Har Ni några frågor angående E-learning vänligen kontakta Gustaf Erichs, 040-35 29 91, 0708-33 43 63, gustaf@informationsbolaget.se.