SBA Handeln

4,900.00 kr

Artikelnr: E-001 Kategori:

Exkl. moms.

Vår webbaserad utbildning ”Systematiskt brandskyddsarbete inom handeln”, hjälper er att komma igång och utbilda personalen.

Beskrivning

Lagen om skydd mot olyckor säger att alla arbetsplatser ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. I detta begrepp ingår bl.a. utbildning och information om brandskydd till personalen, hur man förebygger brand och hur man ingriper mot brand. Personalen är en resurs i arbetsplatsens säkerhetsarbete – ge dom utbildning.

Vår webbaserad utbildning ”Systematiskt brandskyddsarbete inom handeln”, hjälper er att komma igång och utbilda personalen. Du startar utbildningen genom att logga in med användarnamn och lösen på webben. Utbildningen består av en introduktionsfilm om “Bränder inom handeln” och därefter 15 korta utbildningsfilmer. Varje utbildningsfilm slutar med en fråga med tre stycken svarsalternativ. I samband med att filmen visas presenteras också en informationstext om händelseförloppet/ämnet. Deltagaren kan gå vidare till nästa fråga enbart om man svarar rätt på frågan. Utbildningen tar cirka 30 min att genomföra.

Utbildningen innehåller följande:

  • Regelverk och ansvar
  • Förebyggande brandskydd
  • Utrymningsvägar
  • Släckutrustning
  • Brandförlopp
  • Anlagd brand

Personligt kursintyg

När hela kunskapsprovet genomförts skickas automatiskt ett mail till ansvarig inom företaget (t.ex. säkerhetsansvarig, avdelningschef) med resultat och bekräftelse om vilka som genomfört testet och hur de klarat sig. Efter utbildning kan deltagaren skriva ut ett personligt kursintyg (PDF). Utbildningen anpassas med er egen logotype.

Prova vår demoutbildning

Klicka här för att logga in.
Användarnamn: demo_handeln
Lösenord: sbahandeln

Priset är baserat per utbildningskonto. I varje utbildningskonto ingår utbildning för 100 personer. Företaget abonnerar på systemet ett år i taget. Administratören kan när som helst via internet se vem som har genomgått utbildningen.

Vid fler användare begär offert!

Har Ni några frågor angående E-learning vänligen kontakta Gustaf Erichs, 040-35 29 91, 0708-33 43 63, gustaf@informationsbolaget.se.