Köp boken här

Taktikboken brand 2:a upplagan är en handbok
i hur man genomför effektiva insatser vid brand i byggnad.

TAKTIKBOKEN

KONFERENS

Behöver ni hjälp att anordna
konferens- eller utbildningsdag

Läs mer

E-LEARNING

Utbilda personalen
Konstnadseffektivt och snabbt

Läs mer

E-learning

E-learning eller webbaserad utbildning är utan tvekan framtidens informations- och utbildningssystem. En e-learning är mycket kostnadseffektiv och alltid tillgänglig via nätet, det är lätt att repetera och det är också miljövänligt.
En av de största fördelarna med e-learning förutom att det är kostnadsefftektivt är att utbildningen dokumenteras automatiskt. Alla som genomgått utbildningen dokumenteras automatiskt.

 • Kostnadseffektivt
 • Dokumentation
 • Utbilda vikarier och personal snabbt
 • E-learning från Informationsbolaget
 • E-learning från Informationsbolaget
 • E-learning från Informationsbolaget
 • E-learning från Informationsbolaget
Vi har stor erfarenhet av alla typer av konferenser,

KONFERENS- ELLER UTBILDNINGSDAG

Vi har stor erfarenhet av alla typer av konferenser, allt från endagskonferens till större konferenser med tillhörande utställning/showroom. Det kan gälla både lokal, regional, nationell eller internationell konferens. Vi hjälper dig med bl.a:

 • Hemsida
 • Marknadsföring
 • Lokalbokning
 • M.m

Utbildningar

Informationsbolaget är störst i Sverige vad gäller utbildning inom systematiskt brandskyddsarbete. Vi har ett rikstäckande nätverk av instruktörer bestående av brandbefäl utbildade vid Statens Räddningsverk/Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 • Föreståndare brandfarlig fara
 • Fortbildning av anläggningsskötare automatlarm
 • Första Hjälpen/HLR
 • Krisberedskap
Utbildning Brandskydd
Utbildningsfilmer

Filmer

Vi har producerat ett stort antal DVD-filmer som kan användas vid utbildning och information till personalen. DVD-filmerna finns inom flera olika ämnesområden t.ex. brandskydd, stora händelser etc.

Folders

Foldrar och informationskort

Vi har producerat ett flertal olika foldrar och informationskort som kan vara till din hjälp för att arbeta med ditt systematiska brandskyddsarbete. Vi kan även hjälpa er med att ta fram en specialanpassad folder med innehåll för att passa er verksamhet.

Kontakta oss

Har du några frågor eller behöver hjälp så kontakta oss gärna så återkommer vi så snabbt vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Börja skriv och tryck Enter för att söka