vardboende

Varje år inträffar cirka 600 bränder inom vården som gör att räddningstjänsten rycker ut.

Det gäller bränder på vårdhem, sjukhus, Äldre boende, Särskilt boende, LSS-hem, Vårdcentraler m.fl. verksamheter. Dessutom inträffar cirka 1500 tillbud och små bränder som personalen genom en tidig upptäckt lyckas släcka själva. Utbildning och kunskap ger utan tvekan resultat. Varje år sker utryckning av räddningstjänsten till onödiga automatiska brandlarm, som utlösts på grund av slarv, handhavandefel, dålig skötsel, hantverkare och matlagning. Under 2022 skedde detta 8.362 gånger. Vården fick i avgift för fellarm sammanlagt betala över 50 miljoner kronor. 6.000 av fellarmen kom från äldre boende, särskild boende och trygghetsboende.

Antalet fellarm måste minska. Ge personalen kunskap om larmlagring och larmorganisation. Läs mer om vårt material för ökad kunskap om både förebyggande brandskydd och att göra en riktigt ingripande vid brand.

 • Digital personalutbildning
 • Kunskapstest genom E-learning
 • Övningsuppgifter
 • Krisledningsspel

Digital personalutbildning

Varje år gör räddningstjänsten cirka 600 utryckningar till bränder inom vårdsektorn. Lyckligtvis är det sällan som bränderna blir allvarliga. Många gånger är branden släckt av personalen när räddningstjänsten är framme. Utbildning av personalen ger utan tvekan resultat. Merparten av bränderna upptäckts av det automatiska brandlarmet, men fellarmen är oroväckande många på grund av t.ex. handhavandefel, slarv, dåligt underhåll och hantverkare. Under 2022 gjorde räddningstjänsten utryckning till cirka 8.000 felaktiga automatiska brandlarm inom vårdsektorn. Varje fellarm kostar pengar för verksamheten.

Räddningstjänsten kommer och gör tillsyn av alla vårdenheter vartannat år. Man granskar speciellt verksamhetens systematiska brandskyddsarbete och utbildning av personalen.

Vi har producerat ett digitalt utbildningsmaterial anpassat för vårdsektorn. Denna utbildning är grundläggande brandkunskap för all personalen inom vårdsektorns många olika verksamheter. Utbildningen kan genomföras enskilt eller i grupp när det passar personalen bäst. Utbildningen är alltid tillgänglig. Det tar cirka 60 minuter att genomföra.

Personalutbildningen har följande kapitel:

 • Regelverk, statistik och händelse
 • Förebyggande brandskydd
 • Brandrisker
 • Alarmering
 • Utrymning
 • Släckning
 • Sammanfattning

Pris: 3.950 kr för en årslicens med fritt antal deltagare. Du kan genomföra utbildningen när du vill.

Beställning: Karsten Erichs, karre@informationsbolaget.se, 070-247 23 00

E-learning

Vår webbaserade utbildning “Brandskydd vårdhem”, hjälper att komma igång och utbilda personalen. Du startar utbildningen genom att logga in med användarnamn och lösen på webben. Utbildningen består av 15 korta utbildningsfilmer. Varje utbildningsfilm slutar med en fråga med tre stycken svarsalternativ. I samband med att filmen visas presenteras också en informationstext om händelseförloppet/ämnet. Deltagaren kan gå vidare till nästa fråga enbart om man svarar rätt på frågan.

Utbildningen går igenom några av de vanligaste händelseförloppen och frågeställningarna som kan uppstå om brandskyddet inom vården.

SBA VårdhemUtbildningen innehåller följande:

 • Systematiskt Brandskyddsarbete
 • Intern brandskyddskontroll
 • Incidentrapportering
 • Brandorsaker
 • Utrymning, Rök i korridor
 • Brand på avdelningen
 • Anlagd brand
 • Brandförlopp
 • Röken dödar!
 • Släckutrustning

För mer information, kontakta

Kontakta oss

Har du några frågor eller behöver hjälp så kontakta oss gärna så återkommer vi så snabbt vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Börja skriv och tryck Enter för att söka