vardboende

Varje år inträffar cirka 600 bränder inom vården som gör att räddningstjänsten rycker ut.

Lyckligtvis är det sällan som bränderna blir allvarliga. Många gånger är branden släckt av personalen när räddningstjänsten är framme. Utbildning av personalen ger utan tvekan resultat. Merparten av bränderna upptäckts av det automatiska brandlarmet, men fellarmen är oroväckande många på grund av t.ex. handhavandefel, slarv, dåligt underhåll och hantverkare. Under 2022 gjorde räddningstjänsten utryckning till 2.390 felaktiga automatiska brandlarm inom vårdsektorn. Varje fellarm kostar pengar för verksamheten.

Räddningstjänsten kommer och gör tillsyn av alla vårdenheter varje eller vartannat år. Man granskar speciellt verksamhetens systematiska brandskyddsarbete och utbildning av personalen. Vården är ett prioriterat tillsynsobjekt enligt en ny föreskrift från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vi har producerat ett digitalt utbildningsmaterial anpassat för vårdsektorn.

 • Personalutbildning cirka 60 min. Kan ses enskilt eller i grupp när det passar er.
 • E-learning för en kunskapskontroll.

Det är många fördelar med ett digitalt material:

 • Vikarier och nyanställda kan få brandutbildning direkt
 • En bra repetition för den ordinarie personalen.
 • Unik kombination genom utbildning och kunskapstest
 • Kostnadseffektivt och alltid tillgängligt

Digital personalutbildning

Vi har producerat ett digitalt utbildningsmaterial anpassat för vårdsektorn. Denna utbildning är grundläggande brandkunskap för all personalen inom vårdsektorns många olika verksamheter. Utbildningen kan genomföras enskilt eller i grupp när det passar personalen bäst. Utbildningen är alltid tillgänglig. Det tar cirka 60 minuter att genomföra.

Personalutbildningen har följande kapitel:

 • Regelverk, statistik och händelse
 • Förebyggande brandskydd
 • Brandrisker
 • Alarmering
 • Utrymning
 • Släckning
 • Sammanfattning

Pris: 3.250kr för en årslicens med fritt antal deltagare. Utbildningen kan genomföras hur många gånger verksamheten vill.

Beställning: Karsten Erichs, karre@informationsbolaget.se, 070-247 23 00

Se demo utbildning här!

E-learning

Vår webbaserade utbildning “Brandskydd vårdhem”, hjälper er att komma igång och utbilda personalen. Du startar utbildningen genom att logga in med användarnamn och lösen på webben. Utbildningen består av 15 korta utbildningsfilmer. Varje utbildningsfilm slutar med en fråga med tre stycken svarsalternativ. I samband med att filmen visas presenteras också en informationstext om händelseförloppet/ämnet. Deltagaren kan gå vidare till nästa fråga enbart om man svarar rätt på frågan.

Utbildningen går igenom några av de vanligaste händelseförloppen och frågeställningarna som kan uppstå om brandskyddet inom vården.

När hela kunskapsprovet genomförts skickas automatiskt ett mail till ansvarig inom företaget (t.ex. säkerhetsansvarig, avdelningschef) med resultat och bekräftelse om vilka som genomfört testet och hur de klarat sig. Efter utbildning kan deltagaren skriva ut ett personligt kursintyg (PDF). Utbildningen anpassas med er egen logotype.

 

SBA VårdhemUtbildningen innehåller följande:

 • Systematiskt Brandskyddsarbete
 • Intern brandskyddskontroll
 • Incidentrapportering
 • Brandorsaker
 • Utrymning, Rök i korridor
 • Brand på avdelningen
 • Anlagd brand
 • Brandförlopp
 • Röken dödar!
 • Släckutrustning
 • Informationskort
 • Övningsuppgifter

Obs! Specialpris!

Rabatt vid köp av båda produkterna. Specialpris 4.950 kr exkl. moms

För mer information, kontakta

Kontakta oss

Har du några frågor eller behöver hjälp så kontakta oss gärna så återkommer vi så snabbt vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Börja skriv och tryck Enter för att söka