Föreståndare brandfarlig vara

Webbutbildning ansvarig föreståndare mindre omfattning Brandfarlig vara

 Lagen om ”Brandfarliga och explosiva varor” är tydlig. Alla verksamheter som hanterar och förvarar brandfarliga varor ska ha tillstånd av kommunen. Det ska finnas minst en utsedd och utbildad föreståndare (SFS 2010:11, 9§).

Vi erbjuder nu en webbutbildning på tre timmar av föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning.

Målgrupp:
Du som arbetar med lösningsmedel, brandfarliga gaser eller andra brandfarliga varor.

Utbildningen omfattar:

 • Regelverk, statistik
 • Vad är brandfarlig vara?
 • Krav på riskutredningen
 • Förvaring och hantering
 • Föreståndarens roll och ansvar
 • Tillsyn
 • Personalinformation

Kursmaterial:
Varje deltagare erhåller en kunskapspärm med en mängd material i syfte att kunna genomföra internkontroll på den egna arbetsplatsen samt informera ledningen och personalen. Åhörarkopior och kursintyg.

Pärmen innehåller följande:

 • Lagen och förordningen brandfarlig och explosiva varor (särtryck).
 • Checklistor.
 • Mallar för organisation, brandskyddsåtgärder m.m.
 • Enkel riskanalys för en egen riskutredning.
 • Information till personalen.

Kursavgift:
2.850 kronor exkl. moms. Vid fler deltagare från samma verksamhet betalar följande deltagare 1.950 kronor exkl. moms.

Datum och tid
torsdagen den 29 aug kl 9.00-12.00
torsdagen den 26 sept kl 9.00-12.00
torsdagen den 24 okt kl 9.00-12.00
torsdagen den 28 nov kl 9.00-12.00

Instruktör:
Brandmästare Gert Linderos

Alla våra instruktörer har stor erfarenhet av förebyggande brandskydd och samtliga är utbildade vid Statens Räddningsverk/Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Är du intresserad av att gå denna utbildning?

Anmäl dig här

Är du intresserad av att gå denna utbildning och vill göra en anmälan? Anmäl dig genom att maila info@informationsbolaget.se eller ringa 040-611 13 00.

För mer information, kontakta

Kontakta oss

Har du några frågor eller behöver hjälp så kontakta oss gärna så återkommer vi så snabbt vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Börja skriv och tryck Enter för att söka