SBA Hemtjänsten

4,900.00 kr

Artikelnr: E-014 Kategori:

Exkl. moms.

Vi kan nu erbjuda en webbaserad utbildning i brandskydd, specialversion hemtjänstens personal.

Beskrivning

MSB har i en rapport till regeringen klartgjort att den yrkesgrupp som bäst behöver utbildning i brandskydd är personalen inom hemtjänsten. MSB fick det här regeringsuppdraget 2010 (2010-3189). Bakgrunden till utbildningsbehovet är det ökade antalet dödsbränder bland äldre. De äldre som bor kvar hemma har inte kunskap eller förmåga att förebygga brand och agera på rätt sätt vid ett brandtillbud. Rapporten finns på MSB:s hemsida under fl iken Regeringsuppdrag. I regeringsrapporten presenterar MSB ett upplägg vad en utbildning av hemtjänstens personal ska innehålla. MSB tydliggör också i rapporten vikten av att en brandskyddsutbildning prioriteras av hemtjänstens ledning och att utbildningen är frekvent återkommande.

Vi kan nu erbjuda en webbaserad utbildning i brandskydd, specialversion hemtjänstens personal. E-learningen finns tillgänglig för er personal via en särskild inloggning från er hemsida. Utbildningen kan ses i grupp eller enskilt. Allt deltagande dokumenteras automatiskt och skickas till den person hos er som är utbildningsansvarig. Programmet består av två delar, ett filmblock och ett interaktivt kunskapstest.

Filmblocket innehåller:

 • Kontrollrunda
 • Brandvarnare
 • Sprinkler Q-fog
 • Brandförlopp
 • Brand på spisen
 • Brandsläckare
 • Alarmering
 • Brandskydd i lägenhet
 • Brand i TV
 • Brandfilt

Det interaktiva kunskapsprovet består av 12 frågor. Varje fråga och svar illustreras av korta filmer. Deltagaren kan inte gå vidare i testet förrän frågan besvarats rätt.

Kunskapsprovet innehåller:

 • Bli riskmedveten
 • Brandvarnare
 • Det brinner – vad gör du?
 • Viktiga nyckelord
 • Hur ofta brinner det?
 • Kontrollrunda
 • Släckutrustning
 • Brandvarnaren tjuter?
 • Brand på spisen
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Du upptäcker en risk – vad gör du?
 • Alarmering

Prova vår demoutbildning

Klicka här för att logga in.
Användarnamn: demo_hemtjanst
Lösenord: hemtjanst

Har Ni några frågor angående E-learning vänligen kontakta Gustaf Erichs, 040-35 29 91, 0708-33 43 63, gustaf@informationsbolaget.se.