Säkerhet på arbetsplatsen

4,900.00 kr

Artikelnr: E-013 Kategori:

Exkl. moms.

Vår webbaserad utbildning “Säkerhet på arbetsplatsen” består av två delar. Ett filmblock som innehåller 9 olika filmer samt ett kunskapstest som består av 15 frågor.

Beskrivning

Denna utbildning är tänkt att fungera som en vidareutbildning av de anställda på arbetsplatsen som arbetar med säkerhet avseende brandskydd, första hjälpen och krisberedskap etc. Målgruppen är brandskyddsombud, huvudskyddsombud, skyddsombud och säkerhetsombud. Ett syfte och mål med utbildningen är att presentera ett material som kan användas för en första snabbutbildning av nyanställda
och tillfälligt anställda.

Vår webbaserad utbildning “Säkerhet på arbetsplatsen” består av två delar. Ett filmblock som innehåller 9 olika filmer samt ett kunskapstest som består av 15 frågor.

Innehåll filmblock: Innehåll kunskapstestet:

 • Introduktion, regelverken (5 min)
 • Alarmering (6 min)
 • Brandskydd på arbetsplatsen (5 min)
 • Utrymning (7 min)
 • Vad är SBA? (6 min)
 • Första Hjälpen (13 min)
 • Brandförlopp (5 min)
 • HLR (14 min)
 • Släckutrustning inkl. brandfi lt (8 min)

Innehåll kunskapstestet:

 • Brandkunskap (6 frågor)
 • Alarmering (1 fråga)
 • Utrymning (2 frågor)
 • Första Hjälpen/HLR (4 frågor)
 • Krisberedskap (1 fråga)
 • Din egen säkerhet (1 fråga)

Prova vår demoutbildning

Klicka här för att logga in.
Användarnamn: demo_spar
Lösenord: spar

Har Ni några frågor angående E-learning vänligen kontakta Gustaf Erichs, 040-35 29 91, 0708-33 43 63, gustaf@informationsbolaget.se.