SBA Allmän

4,900.00 kr

Artikelnr: E-010 Kategori:

Exkl. moms.

Vår webbaserade utbildning ”Systematiskt brandskyddsarbete på en arbetsplats”, hjälper er att komma igång och utbilda personalen.

Beskrivning

Lagen om skydd mot olyckor säger att alla arbetsplatser ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, vilket bl.a. innebär att personalen ska utbildas i grundläggande brandkunskap – hur man förebygger brand och hur man ingriper mot brand på rätt sätt. För att en liten brand inte ska utvecklas till en större brand krävs ett ingripande inom två–tre minuter. Det är alltså personalen som är den första och viktiga resursen att stoppa branden. Vi kan nu erbjuda ett interaktivt utbildnings- och informationsprogram om brandskydd på arbetsplatsen. Utbildningen består av två steg. Ett allmänt filmblock med nio kortfilmer om brandskydd och ett kunskapstest bestående av filmer och frågor är anpassat efter respektive bransch. Personalen är en resurs i arbetsplatsens säkerhetsarbete – ge dem utbildning.

Vår webbaserad utbildning ”Systematiskt brandskyddsarbete på en arbetsplats”, hjälper er att komma igång och utbilda personalen. Du startar utbildningen genom att logga in med användarnamn och lösen på webben.

Utbildningen inleds med en allmän film om brandskydd och fortsätter därefter med 17 korta utbildningsfilmer. Varje utbildningsfilm slutar med en fråga med tre stycken svarsalternativ. I samband med att filmen visas presenteras också en informationstext om händelseförloppet/ämnet. Deltagaren kan gå vidare till nästa fråga enbart om man svarar rätt på frågan. Utbildningen tar cirka 30 min att genomföra.

Utbildningen innehåller följande:

  • Brand på arbetsplatsen
  • Okunskap blev en tragedi
  • Brandförlopp
  • Så använder du en handbrandsläckare
  • Det kan hända dig
  • Vad är systematiskt brandskyddsarbete?
  • Inomhusbrandpost
  • Brandfilt – effektivt vid liten brand

Personligt kursintyg

När hela kunskapsprovet genomförts skickas automatiskt ett mail till ansvarig inom företaget (t.ex. säkerhetsansvarig, avdelningschef) med resultat och bekräftelse om vilka som genomfört testet och hur de klarat sig. Efter utbildning kan deltagaren skriva ut ett personligt kursintyg (PDF). Utbildningen anpassas med er egen logotype.

Prova vår demoutbildning

Klicka här för att logga in.
Användarnamn: demo_sbaallman
Lösenord: sbaallman

I priset ingår utbildning för ca 100 personer. Vid fler användare begär offert!

Har Ni några frågor angående E-learning vänligen kontakta Gustaf Erichs, 040-35 29 91, 0708-33 43 63, gustaf@informationsbolaget.se.