SBA Kontor

4,900.00 kr

Artikelnr: E-006 Kategori:

Exkl. moms.

Vår webbaserad utbildning “Brandskydd på kontor” innehåller 19 stycken informationsfilmer/frågor.

Beskrivning

Lagen om skydd mot olyckor säger att alla arbetsplatser ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. I detta begrepp ingår bl.a. utbildning och information om brandskydd till personalen, hur man förebygger brand och hur man ingriper mot brand.

Personalen är en resurs i arbetsplatsens säkerhetsarbete – ge dom utbildning.

Vår webbaserad utbildning “Brandskydd på kontor” innehåller 19 stycken informationsfilmer/frågor. Första delen behandlar lagen om skydd mot olyckor, regelverket, ansvarsfrågor och hur man gör när man arbetar med ett systematiskt brandksyddsarbete. Andra delen handlar om grundläggande brandkunskap och om hur man förebygger och ingriper mot brand. Alla frågorna inleds med en kort film och deltagaren ställs inför en frågeställning. Först när deltagaren löst frågor på rätt sätt kan man gå vidare.

Utbildningen innehåller följande:

  • Regelverk och ansvar
  • Förebyggande brandskydd
  • Utrymningsvägar
  • Släckutrustning
  • Brandförlopp
  • Anlagd brand

Personligt kursintyg

När hela kunskapsprovet genomförts skickas automatiskt ett mail till ansvarig inom företaget (t.ex. säkerhetsansvarig, avdelningschef) med resultat och bekräftelse om vilka som genomfört testet och hur de klarat sig. Efter utbildning kan deltagaren skriva ut ett personligt kursintyg (PDF). Utbildningen anpassas med er egen logotype.

Prova vår demoutbildning

Klicka här för att logga in.
Användarnamn: demo_kontor
Lösenord: kontor

Priset är baserat per utbildningskonto. I varje utbildningskonto ingår utbildning för 100 personer. Företaget abonnerar på systemet ett år i taget. Administratören kan när som helst via internet se vem som har genomgått utbildningen.

Vid fler användare begär offert!

Har Ni några frågor angående E-learning vänligen kontakta Gustaf Erichs, 040-35 29 91, 0708-33 43 63, gustaf@informationsbolaget.se.