ov24_page

Översvämning 2024

Varmt välkommen till Översvämning 2024 ett webbinarium som sändes 7 februari 2024. Klimatförändringarna i världen har medfört stora förändringar i väderleken. Vi drabbas allt oftare av översvämmade vattendrag och sjöar, höjda havsvattennivåer eller översvämning till följd av extrem nederbörd. Medverkar på webbinariet gör bl.a representanter från MSB, Boverket, Länsstyrelsen, Försäkringsbolag. På webbinariet fick vi också ta del av berörda kommuner och räddningstjänster som berättar om sitt arbete och sina erfarenheter.

Filmen nedan kan bara ses av de som tecknade grupplicens för webbinariet.

Kapitelindelning

Webbinariet kan ses i sin helhet men är också indelat i kapitel för snabb åtkomst av specifika föredrag. För att se kapitelindelning starta filmen och klicka på ikonen.

Klicka på respektive ämne för att ladda ner presentation.

Kapitel Ämne Föreläsare
1 Länsstyrelsens utredning om översvämningar Christian Tunelind – Länsstyrelsen Örebro
2 Kommuner som vidtagit åtgärder – praktiska exempel Maria Rothman och Pär Öhrn Sagrelius – Norrköpings kommun
3 Fördröjningsmagasin – en klimatanpassningsåtgärd Ann Lindfors – Pireva
4 Hur kommer klimatförändringarna förändra risken för katastrofala dominoeffekter? Karina Barquet – SEI, Stockholm Environment Institute
5 Riskutsatta områden – översvämningsdirektivet Maja Coghlan – MSB
6 Havsnivåhöjning – vad skall vi planera utifrån? Robert Johannesson – Boverket
7 Vad kan vi förvänta oss i framtiden – koppling till konsekvenser Berit Arheimer – SMHI
8 Vägledning för skyfallskartering av tätorter Mattias Salomonsson – SWECO
Cecilia Alfredsson – MSB
9 Processen med vattentjänstplan – från förberedande till antagande Karina Alvarez – Nacka Vatten och Avfall AB
10 Hur kan vi minska sårbarheten och konsekvenserna kring väderbaserade scenarier? Martin Hedberg – Länsförsäkringar
11 Vems är ansvaret? – Paneldiskussion Erik Glaas – Gävle kommun
Staffan Moberg – Svenskt Försäkring
Ann-Sofie Eriksson – SKR
Kontakta oss

Har du några frågor eller behöver hjälp så kontakta oss gärna så återkommer vi så snabbt vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Börja skriv och tryck Enter för att söka