Är du beredd på en krissituation?

Är du beredd på en krissituation?

Alla verksamheter ska ha en utbildad och övad krisorganisation. Detta klargörs i en föreskrift från Arbetsmiljöverket. På en arbetsplats kan det inträffa många olika krissituation som medför att företagsledningen omgående måste ingripa.

Det kan gälla brand, explosion, utsläpp av farligt ämne, olycka med många skadade, elavbrott, stor vattenläcka, IT-bortfall , grov brottslighet m.m.

Alla verksamheter måste ha en krisplan för att kunna arbeta effektiv och förtroendeskapande vid en krissituation.

Vi erbjuder material och utbildning genom flera olika produkter

Krisledningsspel - Storbrand i ett flerfamiljshus

Varje år gör räddningstjänsten cirka 3000 utryckningar till brand i bostadshus. Merparten gäller brand i lägenhet, men det gäller också stora och dramatiska vindsbränder, källarbränder med stor rökspridning i trapphusen och bilbränder. Varje vecka inträffar det statistiskt 1-2 storbränder i bostadshus, som medför fara för de boende och problem vid evakuering, mångmiljonskador och ett omfattande efterarbete.

Under våren satsar vi på en grundläggande digital utbildning till styrelserna för landets bostadsrättsföreningar. Projektet består av två moment:

 • Krisledningsspel om en storbrand i ett flerfamiljshus.
  Digitalt. Spelet är indelat i sex kapitel: Fakta/Regelverk, Händelsen – Storbrand, Evakuering, Informationsarbetet, Krishantering, Stora skador. Spelet testar föreningens krisorganisation och ger många tillfällen till eftertankar och mottagande av goda råd. Speldeltagarna kan under spelets gång ställa frågor till spelledaren. Många föreningar spelar samtidigt. Tid: cirka 90 minuter inkl paus. Ni behåller spelet via en särskild länk och kan alltså själv spela flera gånger.
 • Gör er egen krisplan.
  Ni får en länk med tretton olika blanketter att fylla i. Ni kan samla blanketterna i en pärm, förvara dem i datorn eller genomföra båda modellerna. Blanketterna har följande rubriker: Larmlista, Vår krisorganisation, Beslutsfrågor, Alternativ ledningslokal, Evakueringslokal för de boende, Vem behöver hjälp vid evakuering, Resurspersoner i vår förening, Våra största leverantörer, Larmbolag, Media i vår region, Samhällets krisorganisation, Samhällskontakter, Vem ska informeras? På länken finns också fem fördjupningsavsnitt avseende Interninformation, Externinformation, Goda Råd vid mediakontakter, Krisens ABC och Restvärdesräddning.

Speldag: 24 april kl. 17, 2 maj kl. 17, 14 maj kl. 17 eller 18 maj (lö) kl. 10.

Pris: 3.450 kr exkl. moms. Fritt antal speldeltagare i resp. bostadsrättsförening

Anmälan: Anmäl dig i formuläret nedan.

  Deltagaruppgifter

  Datum

  Personuppgifter

  Fakturauppgifter
  Obs! Ni som använder e-faktura, glöm inte att fylla i rätt referens.

  Klicka i listan nedan för att få mer information.

  Vi kan också erbjuda tjänsten att producera ett specialkrisspel just för er verksamhet och er idé vad spelet ska handla om.

  Kontakta oss

  Har du några frågor eller behöver hjälp så kontakta oss gärna så återkommer vi så snabbt vi kan.

  Not readable? Change text. captcha txt
  0

  Börja skriv och tryck Enter för att söka