skola

Skolbränderna i Sverige slår rekord

Varje dag brinner det på en skola i Sverige. Storbränderna är många och skadorna är enorma. Skolbränderna kostar varje år samhället minst en miljard kronor.

En brand medför alltid problem, riktigt stora problem. En arbetsplats har totalförstörts, allt material är borta, nya lokaler måste ordnas snabbt. Det blir jobbigt och traumatiskt för alla – ledningen, personalen, elever, föräldrar och leverantörer. Kunskapen måste bli bättre på alla nivåer.

Lagen om skydd mot olyckor säger att alla skolor ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. I detta begrepp ingår bl.a. utbildning och information om brandskydd till personalen, hur man förebygger brand och hur man ingriper mot brand. Personalen är en resurs i arbetsplatsens säkerhetsarbete – ge dem utbildning.

Produkter:
Informationsbolaget har tagit fram ett antal produkter för att utbilda den egna personalen och eleverna för att öka säkerheten och kunskapen om brandskydd inom skolan.

Utbildning:

 • Krisledningsspel för skolan – Det är viktigt att öva skolan krisberedskapsorganisation. Vi kan erbjuda tre olika krisledningsspel: Explosion i skola, Nattlig brand i skolan och Skolbussolycka. Spelet genomförs med hjälp av korta filmer på DVD, en PowerPoint-presentation och mediainformation vid en speciell krisövningshemsida.
 • Säkerhetsdag i skolan – Vi kan erbjuda en utbildningsdag i säkerhet för skolpersonalen. Brandkunskap med släckpraktik, Första Hjälpen och HLR samt Krisberedskap. Vi kommer till er skola med våra instruktörer.
 • Brandskyddskontrollant – Vi kan erbjuda er utbildning intern brandskyddskontrollant för personalen. Vi kommer till er skola med våra instruktörer. Varje deltagare erhåller en utbildningspärm ”Brandskyddet på vår arbetsplats”.
 • Specialutbildning – Brandskydd i skolan – Informationsbolaget erbjuder i samarbete med Riksbrandutbildarna en rad tjänster för ökad kunskap om brandskydd och brandsäkerhet i skolan. Riksbrandutbildarna är en nationell instruktörsorganisation bestående av erfarna brandbefäl. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) överlämnade nyligen en rapport till regeringen om åtgärder för att minska antalet anlagda skolbränder. I rapporten klargörs också vikten av ökad brandkunskap på alla plan i skolan.
  • (1) Två timmars föreläsning om brandskydd – I föreläsningen ingår konkret goda exempel hur man arbetar mot anlagd brand. Skolan får en ny DVD om “Brandskydd i skolan” och en e-learning med filmer och ett interaktivt kunskapstest. Licensen gäller ett år. Grundpris: 7.500 kr
  • (2) Halvdag. Nummer 1 kompletteras med en rundvandring/brandsyn i skolan – Brandskyddsansvarig och brandskyddsombud närvarar. Grundpris: 11.500 kr
  • (3) Halvdag. Rundvandring/brandsyn i skola med ansvariga och brandskyddsombuden/skyddsombuden – Avslutning med ett kort krisledningsspel, Nattlig brand i skolan. Test av skolans krisorganisation. Grundpris: 11.500 kr
  • (4) Halvdag 1 eller halvdag 2 kompletteras med personalutbildning ”Grundläggande brandskydd i skolan”.

Filmer:

 • Attack mot anlagd brand
 • Skolskjutssäkerhet
 • Skolbrand i Vellinge kostade 125 miljoner

Beställning:
Finns intresse för denna utbildning ber vi er kontakta undertecknad för diskussion om tidplan, utbildningslokal och ev. offert.

För mer information, kontakta

Kontakta oss

Har du några frågor eller behöver hjälp så kontakta oss gärna så återkommer vi så snabbt vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Börja skriv och tryck Enter för att söka