Resturang

150 restaurangbränder varje år

Varje år inträffar cirka 150 restaurangbränder som medför utryckning och insats av räddningstjänsten. Antalet tillbud och småbränder som personalen själv hanterar och släcker är minst det dubbla. Brandriskerna på en restaurang är många. Levande ljus, smygrökning, fritering, fonduegrytor, gasolvärmare och naturligtvis matlagningen är några av riskerna.

Ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete utgör gästernas trygghet och säkerhet. Utrymningsvägar får aldrig vara blockerade, personalen måste vara riskmedveten och ha kunskap om att ingripa på rätt sätt mot en brand. Personalen är den första hjälpresursen när någonting händer!

Lagen om skydd mot olyckor stadgar att alla restauranger ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Verksamheterna ska lämna in en skriftlig redogörelse om verksamhetens brandskydd till kommunen. Ett systematiskt brandskyddsarbete innebär bl.a. att det ska finnas instruktioner och rutiner om brandskydd, personalen skall utbildas och övas och verksamheten ska själv regelbundet genomföra intern brandskyddskontroll. Alla åtgärder som vidtas ska på något sätt dokumenteras av verksamhetens ägare eller den som ägaren utser.

Vid en brand 2004 på Hotell Borgholm på Öland omkom två personer. Hotellets ägare dömdes 26 februari 2009 av Kalmar Tingsrätt för vållande till annans död till villkorlig dom och skadestånd.

Tingsrätten anser att hotellägaren var ansvarig för den bristande säkerheten på hotellet och hade av oaktsamhet åsidosatt hotellets brandskydd och säkerhet.

Restaurangprodukter:
Informationsbolaget har tagit fram ett antal produkter för att utbilda den egna personalen i brandskydd, riskmedvetande, Första Hjälpen, HLR, Krisberedskap och allmän säkerhet och kunskap om brandskydd på restaurang.

Utbildning:

 • Första hjälpen och HLR – Varje vecka omkommer i genomsnitt 50 personer i Sverige till följd av olyckor. Samtidigt skadas också ett par tusen personer så allvarligt på grund av olyckor att de måste läggas in på sjukhus. Till dessa ska läggas de drygt 30 000 personer som tvingas söka vård efter att ha skadats vid en olycka. En hjälpande insats de första minuterna efter en olycka kan vara avgörande för utgången för den skadade.

E-learning:

 • Interaktiv personalutbildning – Viktiga åtgärder för restaurangens förebyggande brandskyddsarbete. Personalen är resursen – ge dem kunskapen!

Kunskapspärmar:

 • Krisberedskap – Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:7 stadgar att det på varje arbetsplats skall finnas beredskap och rutiner för krisstöd. I föreskriften står att chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på lämpligt sätt.
  Läs mer här.
 • Systematiskt brandskyddsarbete på restaurang – Vår brandskyddspärm SBA restaurang innehåller en mängd material för det systematiska brandskyddsarbetet.
 • Brandskyddet på vår arbetsplats – Åtgärdspärmen ”Brandskyddet på vår arbetsplats” är en bra hjälp i det systematiska brandskyddsarbetet som alla arbetsplatser ska utföra enligt Lagen om skydd mot olyckor.
 • Nödlägesberedskap – En krissituation, en akut oväntad händelse eller en olycka – då gäller det att vara förberedd. Kunskapspärmen Nödlägesberedskap är en pärm vi hoppas att du aldrig behöver använda, men som ändå är bra att ha. I denna pärm samlar du all faktainformation som är bra att ha i en oväntad krissituation.

Filmer:
Vi har flera DVD-produktioner som lämpar sig för brandskydd- och säkerhetsarbetet på restaurang.

 • Det kan hända dig
 • Första hjälpen och HLR
 • Katastrofbranden i Göteborg

Beställning:
Finns intresse för denna utbildning ber vi er kontakta undertecknad för diskussion om tidplan, utbildningslokal och ev. offert.

För mer information, kontakta

Kontakta oss

Har du några frågor eller behöver hjälp så kontakta oss gärna så återkommer vi så snabbt vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Börja skriv och tryck Enter för att söka