Hemtjänst

Hemtjänstpersonalen behöver utökade kunskaper i brandskydd

MSB klargjorde i en rapport till regeringen att hemtjänstpersonalen är den grupp som har störst behov av ökade kunskaper i brandskydd. Bakgrunden är det ökande antalet dödsbränder bland äldre. De äldre som bor kvar hemma har inte kunskap eller förmåga att förebygga brand eller agera om ett brandtillbud inträffar.

Det är därför viktigt att personal som kommer i kontakt med äldre personer hjälper till med t.ex. egenkontroll och att skapa ett bättre brandskydd. Det gäller personal som vårdplanerare, socialtjänstpersonal, biståndshandläggare, hemtjänstpersonal, personliga assistenter, hemsjukvården och distriktsjuksköterskor. Dessa yrkesgrupper har ett särskilt behov av en kunskapsutbyggnad inom området brandsäkerhet.

Det övergripande syftet med en utökad brandskyddsutbildning är att skapa medvetenhet om risker och riskbeteenden samt att skapa förmåga att kunna ta initiativ till att korrekta åtgärder vidtas med utgångspunkt från den enskildes behov, skriver MSB i sin rapport. All hemtjänstpersonal ska:

  • Kunna identifiera och reflektera över de risker och riskbeteenden som kan förekomma hos de personer som deltagaren har ett ansvar för.
  • Få kunskap om att kunna hantera olika tekniska brandskyddsinstallationer som kan finnas i en bostad.
  • Kunna agera i en akut situation genom att föra den boende till en säker plats, kunna använda den brandsläckningsutrustning som normalt finns i en bostad och kunna larma om hjälp.

MSB anser att vikten av denna utbildning behöver understrykas internt inom organisationen dels genom att den prioriteras av ledningen dels genom att utbildningen är av repetitiv art och frekvent återkommande. MSB kommer att verka för att kommunernas uppmärksammar behovet av utbildning i brandskydd av hemtjänstens personal.

Vi hjälper er gärna med utbildning och information. Vi samverkar med det nationella nätverket Riksbrandutbildarna.

Produkter för hemtjänst:
Informationsbolaget har tagit fram ett antal produkter för att utbilda den egna personalen och öka säkerheten och kunskapen om brandskydd inom hemtjänsten.

Utbildning:

  • Personalutbildning – Innehåll: brandorsaker, brandförlopp, förebyggande arbete, utrustning, att ingripa vid brand eller tillbud, alarmering, utrymning.
  • Första hjälpen och HLR – Första hjälpens grunder (L-ABC), HLR-tekniken. Praktiska övningsmoment och kortare demonstration av hjärtstartare.
  • Företagsanpassad utbildning Första Hjälpen och HLR – Förlängd grundutbildning med anpassade fallövningar i den egna arbetsmiljön.
  • Trafiksäkerhet – I samarbete med nätverket Trafiksäkerhetsutbildarna kan vi erbjuda olika kurser inom trafiksäkerheten. Det är både halvdag och heldagsutbildningar som genomförs hos er. Samtliga Trafikverkets kompetenskurser som t.ex Säkerhet på, Väg Hjälp väg Färd på väg och utbildning av vakt på väg finns med i kursutbudet. Vi har också en specialkurs för den personal i en verksamhet som färdas mycket på vägen – t.ex. säljare, bud, taxi, färdtjänst, transportföretag och hemtjänsten.

E-learning:

  • E-learning hemtjänst – Information/utbildning via nätet. Materialet finns tillgängligt på er hemsida och består av två produkter: en interaktiv kunskapstest med 12 frågor om brandskydd inom äldreomsorgen samt ett fördjupningsblock med nio olika filmer om brandskydd m.m.

Film:

  • Brandskydd inom hemtjänsten

Beställning:
Finns intresse för denna utbildning ber vi er kontakta undertecknad för diskussion om tidplan, utbildningslokal och ev. offert.

För mer information, kontakta

Kontakta oss

Har du några frågor eller behöver hjälp så kontakta oss gärna så återkommer vi så snabbt vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Börja skriv och tryck Enter för att söka