Handeln

El-fel vanligaste brandorsak vid bränder inom handeln

Under de senaste 10 åren har det inträffat 2.562 bränder inom handeln i Sverige. Det visar statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (tidigare Räddningsverket). Två personer har omkommit, tre har skadats svårt och 88 har skadats lindrigt.

De vanligaste brandorsakerna inom handeln är: tekniskt fel/el-fel, anlagd brand, värmeöverföring, glömd spis, självantändning, heta arbeten, rökning, levande ljus samt okända orsaker.

Statistiken gäller de bränder som räddningstjänsten larmats till. Småbränder och tillbud som personalen själva släckts är erfarenhetsmässigt minst det dubbla antalet.

Personalen är den stora resursen. Räddningstjänstens effektmål är att om en brand uppstår och det finns personal på plats ska branden ha börjat bekämpas inom två minuter. Det är därför viktigt att personalen hela tiden är utbildad och uppdaterad i brandskyddet i verksamheten. Vi har ett antal produkter som hjälper er att utbilda personal och ledning.

Produkter för handel:
Informationsbolaget har tagit fram ett antal produkter för att utbilda den egna personalen och öka säkerheten och kunskapen om brandskydd inom handeln.

Utbildning:

 • Utbildning Brandskyddskontrollant – Vi kommer till er och utbildar intern brandskyddskontrollanter/brandskyddsombut. Slå gärna ihop ett antal affärer och verksamheter så genomför vi en central heldagsutbildning i er kommun. Alla deltagare erhåller en utbildningspärm ”Brandskyddet på vår arbetsplats”.

E-learning:

 • E-learning handeln – Vårt nya interaktiva utbildningsprogram Systematiskt brandskyddsarbete inom handeln, hjälper er att komma igång och utbilda personalen.

Kunskapspärmar:

 • Krisberedskap – Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:7 stadgar att det på varje arbetsplats skall finnas beredskap och rutiner för krisstöd. I föreskriften står att chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på lämpligt sätt.
 • Nödlägesberedskap – En krissituation, en akut oväntad händelse eller en olycka – då gäller det att vara förberedd. Kunskapspärmen Nödlägesberedskap är en pärm vi hoppas att du aldrig behöver använda, men som ändå är bra att ha. I denna pärm samlar du all faktainformation som är bra att ha i en oväntad krissituation.
 • Första hjälpen och HLR – Varje vecka omkommer i genomsnitt 50 personer i Sverige till följd av olyckor. Samtidigt skadas också ett par tusen personer så allvarligt på grund av olyckor att de måste läggas in på sjukhus. Till dessa ska läggas de drygt 20 000 personer i veckan som tvingas söka vård efter att ha skadats vid en olycka. En hjälpande insats de första minuterna efter en olycka kan vara avgörande för utgången för den skadade.
 • Säkerhet på arbetsplatsen – Vi har producerat en ny kunskapspärm som är en samlingspärm för riskhantering, brandskydd, första hjälpen och krisberedskap på en arbetsplats. Innehållet i pärmen är anpassat för information och utbildning av personalen inom de områden där lagen kräver åtgärder.

Filmer:

 • Storbränder
 • Det kan hända dig
 • SBA på vår arbetsplats
 • Säkerhet på vår arbetsplats
 • Första hjälpen och HLR
 • Systematiskt brandskyddsarbete handel
 • Attack mot anlagd brand

Beställning:
Finns intresse för denna utbildning ber vi er kontakta undertecknad för diskussion om tidplan, utbildningslokal och ev. offert.

För mer information, kontakta

Kontakta oss

Har du några frågor eller behöver hjälp så kontakta oss gärna så återkommer vi så snabbt vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Börja skriv och tryck Enter för att söka