bostad

Under 2000-talet har det brunnit i över 250.000 bostäder i Sverige.

Under 2000-talet har det brunnit i över 250.000 bostäder i Sverige. 65.000 av dessa bränder har räddningstjänsten ryckt ut till och 190.000 bränder/ tillbud har den boende släckt själv. 906 personer har omkommit vid bostadsbränder, 7.000 boende har skadats och värden för 12 miljarder kronor har förstörts. Nu måste bostadsbränderna hejdas och bli färre. Regeringen har gett ett tydligt direktiv till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som nu utarbetar en nationell strategi.

– Den enskilde måste få bättre kunskap och information om brandskydd och hur man ska agera, säger regeringen. Det förebyggande brandskyddsarbetet behöver inriktas mer mot bostadsbränder. Fyra av fem bränder beror på den mänskliga faktorn – slarv, glömska, okunskap och felbeteende. Kunskap genom information och utbildning medför att bränder och brandtillbud minskar.

I den nationella strategin för att bl.a minska antalet bostadsbränder skriver MSB att ansvaret för brandskyddet i en fastighet ligger både på fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen och nyttjandehavaren, t.ex. hyresgästerna. Normalt sett svarar ägaren för åtgärder som hör till byggnaden och dess fasta tillbehör medan hyresgästen svarar för att bostaden används på ett ansvarsfullt sätt.

– Det är av särskild vikt att fastighetsägarens kunskap om hur det byggnadstekniska brandskyddet är avsett att fungera överförs till hyresgästerna, skriver MSB. MSB anser också att räddningstjänsten måste öka sin tillsyn av brandskyddet i flerfamiljshus.

Informationsbolaget presenterar i denna folder olika modeller för att öka hyresgästernas kunskaper om brandskydd, bl.a. hur man ska arbeta förebyggande och hur man ska agera på rätt sätt vid en brand eller tillbud. Kunskap om risker och brandorsaker måste nå alla i samhället.

Ett brandsäkert boende består av brandvarnare, timer på spisen, brandsläckare, brandfilt och kunskap om hur man skall agera. Andra verksamheter i en bostadsfastighet (t.ex. äldreboende, affärer, restauranger, kontor, samlingslokaler) omfattas givetvis också av den systematiska brandskyddsarbetet.

Lagen om skydd mot olyckor som gäller från 2004 är tydlig: alla verksamheter ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta betyder att alla boende på något sätt ska få information och kunskap. De boende och de anställda är ju den största resursen för att förebygga brand och stoppa en brand i tid.

Målgrupp:
Anläggningsskötarare, fastighetsskötare eller den som är ansvarig för företagets brandlarmsanläggning.

Utbildningen omfattar:

 • Nyheter i brandlarmsreglerna SBF 110:8
 • Automatlarm räddar liv och stora värden
 • Larmorganisation
 • Onödiga larm – vad skall vi göra?
 • Larmlagring
 • Månadsprov och kvartalsprov
 • Vad gör räddningstjänsten?
 • Underhåll

Kursmaterial:
Varje deltagare erhåller arbetskopia av powerpointpresentationerna. Varje deltagare får dessutom fri licens till interaktiv e-learning under 1 månad.

Bostadsprodukter:
Vi har speciellt anpassat material för digital information och utbildning. Vi skräddarsyr paket för varje bostadsföretag. Ni väljer själv vad ni vill ha. Detta kan vi erbjuda:

 • E-learning “Brandskydd inom bostadssektorn” – 12 korta filmer om brandskydd i bostadshus med frågor kopplade till varje film. Läs mer om vår e-learningutbildning här.
 • Film om brandskydd i lägenhet – Finns översatt till 10 olika språk.
 • Korta informationsfilmer – om brandförlopp, brandvarnare, levande ljus, torrkokning och stäng in branden.
 • Informationskort A4 om brandskydd i lägenhet – Finns på 15 olika språk. För den boende att skriva ut, diskutera i familjen och sätta upp i bostaden. (Läs mer under trycksaker)

Trycksaker:

 • Brandskydd och säkerhet i din bostad – Förebyggande brandskydd i en bostad. Foldern finns översatt till nio olika språk: engelska, polska, spanska, turkiska, arabiska, albanska, serbiska, kroatiska och somaliska. Klicka här för att läsa mer.
 • A4-kort Brandskydd i lägenhet – A4 kortet innehåller goda råd hur man ska agera om det uppstår en brand i den egna bostaden eller annan plats i fastigheten. Kortet finns översätt till 15 olika språk: albanska, arabiska, engelska, franska, kroatiska, persiska, polska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, thai, tigrinja, turkiska och vietnamesiska.
 • Kunskapspärm Systematiskt brandskyddsarbete bostadshus – Vi har tagit fram ett speciellt hjälpmedel för brandskyddsarbetet i ett bostadsföretag och bostadsrättsförening. Vår brandskyddspärm SBA Bostadshus innehåller en mängd material. I pärmen finns material för internutbildning, brandskyddskontroller, trycksaker, en DVD med 14 olika avsnitt och en CD med olika Powerpointp-resentationer m.m.

Beställning:
Finns intresse för denna utbildning ber vi er kontakta undertecknad för diskussion om tidplan, utbildningslokal och ev. offert.

För mer information, kontakta

Kontakta oss

Har du några frågor eller behöver hjälp så kontakta oss gärna så återkommer vi så snabbt vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Börja skriv och tryck Enter för att söka