barnomsorg

Barnomsorg

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger klart besked: ökad kunskap och kompetens inom brandskydd behövs.

I en rapport till regeringen framhåller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att det finns tre yrkesgrupper som har särskilt behov av utbildning i brandskydd. Det är personal som arbetar inom hemtjänsten, förskolepersonal och barnskötare samt fastighetsskötare. Barn på daghem och liknande är helt beroende av att någon vet hur man ska agera i händelse av brand. Barnskötarna har ett stort ansvar att initiera utrymning och ev. släckande insatser, menar MSB.

Utbildning:
Anläggningsskötarare, fastighetsskötare eller den som är ansvarig för företagets brandlarmsanläggning.

Utbildningen omfattar:
Informationsbolaget erbjuder i samarbete med Riksbrandutbildarna särskild brandutbildning av personal inom barnomsorgen. Vi samverkar gärna med kommunen i denna utbildning. 1-2 brandskyddsombud på varje daghem/fritidshem bör utbildas.

Information:
Utbildningen är 3 h. Max antal deltagare per utbildning är 20 st.

Kursavgift:
1.650 kronor exkl. moms / deltagare

Material:
Varje deltagare erhåller en kunskapspärm om Brandskydd inom barnomsorgen med material att informera vidare på arbetsplatsen.

Pärmen innehåller följande: checklista för internkontroll samt en DVD med olika avsnitt. I utbildningen ingår också att kommunen centralt får en fri årslicens till en e-learning med kunskapstest om brandskydd inom barnomsorgen och fritidshem. Denna e-learning kan vara en enkel utbildningsmöjlighet för vikarier och tillfällig personal.

Beställning:
Finns intresse för denna utbildning ber vi er kontakta undertecknad för diskussion om tidplan, utbildningslokal och ev. offert.

För mer information, kontakta

Kontakta oss

Har du några frågor eller behöver hjälp så kontakta oss gärna så återkommer vi så snabbt vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Börja skriv och tryck Enter för att söka