Information till räddningstjänstens politiker

4,900.00 kr

Varmt välkommen till Information till räddningstjänstens politiker ett webbinarium som sändes 10 juni 2021.

Det händer mycket på räddningstjänstområdet nu. Lagen om skydd mot olyckor har genomgått ett stort förändringsarbete, MSB kommer ut med nya föreskrifter. MSB tar över från länsstyrelsen tillsynen av landets räddningstjänster och förbund. MSB har antagit en ny nationell strategi mot bränder och det sker en storsatsning på att minska antalet bränder inom bostadssektorn.

Beskrivning

Vi köp av detta webbinarium får du tillgång samtliga föreläsningar under 3 månader. Priset innefattar obegränsat antal licenser och ger all er personal tillgång till webbinariet som innehåller flera intressanta föredrag och kan användas för att utbilda och informera den egna personalen inom er organisation.

kapitelindelning

1 Förändringar i Lagen om skydd mot olyckor (25 min) Karsten Erichs
2 Nytt ledningssystem (45 min) Henrik Larsson, MSB
3 MSB tar över tillsynen av räddningstjänsterna (30 min) Anders Edstam, MSB
4 Ny Nationell strategi mot bränder (30 min) Anders Lundberg, MSB
5 Civilt försvar (30 min) Kristina Zyk, Ramboll