Översvämning 2024

3,950.00 kr

Artikelnr: W-026 Kategori:

Klimatförändringarna i världen har medfört stora förändringar i väderleken. Vi drabbas allt oftare av översvämmade vattendrag och sjöar, höjda havsvattennivåer eller översvämning till följd av extrem nederbörd.

Beskrivning

Vi köp av detta webbinarium får du tillgång samtliga föreläsningar under 3 månader. Priset innefattar obegränsat antal licenser och ger all er personal tillgång till webbinariet som innehåller flera intressanta föredrag och kan användas för att utbilda och informera den egna personalen inom er organisation.

Kapitelindelning:

1 Länsstyrelsens utredning om översvämningar Christian Tunelind – Länsstyrelsen Örebro
2 Kommuner som vidtagit åtgärder – praktiska exempel Maria Rothman och Pär Öhrn Sagrelius – Norrköpings kommun
3 Fördröjningsmagasin – en klimatanpassningsåtgärd Ann Lindfors – Pireva
4 Hur kommer klimatförändringarna förändra risken för katastrofala dominoeffekter? Karina Barquet – SEI, Stockholm Environment Institute
5 Riskutsatta områden – översvämningsdirektivet Maja Coghlan – MSB
6 Havsnivåhöjning – vad skall vi planera utifrån? Robert Johannesson – Boverket
7 Vad kan vi förvänta oss i framtiden – koppling till konsekvenser Berit Arheimer – SMHI
8 Vägledning för skyfallskartering av tätorter Mattias Salomonsson – SWECO
Cecilia Alfredsson – MSB
9 Processen med vattentjänstplan – från förberedande till antagande Karina Alvarez – Nacka Vatten och Avfall AB
10 Hur kan vi minska sårbarheten och konsekvenserna kring väderbaserade scenarier? Martin Hedberg – Länsförsäkringar
11 Vems är ansvaret? – Paneldiskussion Erik Glaas – Gävle kommun
Staffan Moberg – Svenskt Försäkring
Ann-Sofie Eriksson – SKR