Någonstans finns viljan

281.00 kr

Artikelnr: B-007 Kategori:

Exkl. moms och frakt.

Beskrivning

Boken – Någonstans finns viljan – del 1 – gavs ut i slutet av oktober 2014. Boken som är indelad i 11 kapitel och består av 320 sidor beskriver viljans väsen utifrån en rad olika perspektiv, vetenskapliga och personliga. Vi möter exempelvis Elektagrundaren Larry Leksell och textilkonstnärerna Raine Navin och Gunilla Skyttla, men också “helt vanliga människor” som Mikael Sarnelid, som inte längre ville ha MS. Här i särtrycket får vi möta Marie Levander som jobbade för mycket och tillfälligtvis blev zombie. Det är ingen traditionell självhjälpsbok, men den ska ändå hjälpa läsaren att:

Finna och ta tillbaka viljan, om man har tappat den.

Hålla kvar och förstärka den, om orken tryter.

Vidareutveckla den, om man vill vilja mer.