Krisplan – Bostadssektorn

950.00 kr

Artikelnr: k-2323 Kategori:

Vi erbjuder en grundläggande information och underlag till er krisplan bestående av 15 olika ifyllningsbara mallar och fyra fördjupningsavsnitt. Allt material är digitalt.

Beskrivning

Gör er egen krisplan!

Arbetsmiljöverkets föreskrift kräver en krisorganisation

Alla verksamheter i Sverige ska ha en utbildad och övad krisorganisation. Detta stadgas i en särskild föreskrift från Arbetsmiljöverket. I en bostadsfastighet kan det inträffa många olika krissituationer som gör att företagsledningen och styrelse måste ingripa. Det kan t.ex. gälla en storbrand i fastighet, elavbrott, stor vattenläcka, förgiftat vatten, IT-problem av olika slag och grov brottslighet.

Alla verksamheter måste ha en krisplan för att kunna arbeta effektivt och förtroendeskapande vid en krissituation. Vi erbjuder nu material för att ni ska kunna göra er egen krisplan. Vi erbjuder en grundläggande information och underlag till er krisplan bestående av 15 olika ifyllningsbara mallar och fyra fördjupningsavsnitt. Allt material är digitalt.

Följande blanketter ingår i planen: Larmlista, Beslutsfrågor, Alternativ ledningslokal, Evakueringslokal för de boende, Hjälp vid utrymning. Resurspersoner hos oss, Våra största leverantörer, Automatiska larm i fastigheten, Media i vår region, Vår krisorganisation, Samhällets krisorganisation, Samhällskontakter.

I materialet ingår fyra korta fördjupningsmaterial om Interninformation, Externinformation – Goda råd, Krisens ABC och Restvärdesräddning.