Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Brandskyddat trä III – Webbinarium

Våra två senaste webbianrium om ”Möjligheterna med brandskyddet trä” blev så uppskattade att vi följer upp detta med en fortsättning. Vi hälsar därför alla våra medlemmar och alla övriga branschkollegor välkomna till ett inspirerande och lärorikt webbinarium om ”Möjligheterna med brandskyddat trä – del 3” som arrangeras av Föreningen Nordiskt Brandskyddat Trä.

Brandbefälsmötet 2022 – Webbinarium

Brandbefälsmötet är en nationell brandkonferens som vänder sig till alla chefer, befäl och politiker inom räddningstjänsten i Sverige. Brandbefälsmötet har blivit ett etablerat forum och en av Sveriges största mötesplatser där de kommunala räddningstjänsterna tillsammans med kollegor och branschföretag möts för erfarenhetsutbyte varvat med intressanta diskussioner och paneldebatter.

Tillsyn – webbinarium

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslöt den 9 november om en föreskrift om hur räddningstjänsten ska arbeta med sin tillsyn att verksamheter i kommunen följer lagen om skydd mot olyckor och bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete. Tillsynsföreskriften släpptes den 18 november och är tillgänglig via MSB:s hemsida. Tillsynsföreskriften gäller från 1 juli 2022.

Posom 2022 – Webbinarium

Välkommen till ett webbinarium med inriktning och fokus på kommunens POSOM- verksamhet och det kommunala krisstödsarbete. Under dagen kommer vi bl.a. att presentera och redovisa ett antal aktuella händelser. Vilka lärdomar och erfarenheter kan vi dra från dessa. Vi kommer också att få en presentation av Malmö kommuns krisberedskapssystem samt goda exempel på samverkan mellan […]

Skogsbrand 2022 – Webbinarium

Skogsbrand 2022 är en nordisk konferens och mötesplats som genomförs digitalt den 23 mars. Vi kan tyvärr inte träffas på samma sätt som vi brukar och därför arrangeras årets Skogsbrandskonferens som ett digitalt webbinarium. Vi erbjuder alla företag och organisationer att teckna en grupplicens för att på så sätt kunna erbjuda alla inom den egna […]

Industribrandskydd 2022 – webbinarium

Varje år inträffar ca. 8.000 bränder inom näringslivet i Sverige. Skadekostnaden för dessa bränder har sedan 2012 ökat med över 30 procent eller mer än 1 miljard kronor. Färsk statistik från försäkringsbranschen visar att den totala skadekostnaden uppgår till nästan 4 miljarder kronor. 1.300 av de inträffade händelserna blir så pass allvarliga att räddningstjänsten larmas […]

Vattensäkerhet 2022 – Webbinarium

Vattensäkerhet 2022 är ett nationellt webbinarium där vi på Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med aktörer och berörda myndigheter sätter fokus på vattensäkerhetsfrågorna. Drunkning är en underskattad samhällsutmaning och vi är övertygade om […]

Skolsäkerhet 2022 – webbinarium

Välkomna till ett utbildnings- och informationswebbinarium för skolledare, rektorer, lärare, säkerhetsansvariga och politiker med ansvar för skola och utbildningsfrågor. Årets konferens kommer att genomföras som ett webbinarium den 15 juni […]

Brandskydd av Kulturbyggnad – konferens

Erstagatan 1K, Södermalm, 11691 Stockholm Erstagatan 1K, Stockholm, Södermalm

Kulturarvet vi har i Sverige är lika fantastiskt som unikt, kyrkor från 1200-talet, slott, museer och herresäten över hela landet är bara en del av det. Det åligger oss att skydda detta unika kulturarv för att lämnas vidare till kommande generationer. Hur skyddar vi vårt kulturarv mot brand?

Industribrandskydd 2022 – webbinarium

Hur kan vi minska antalet tillbud inom industrisektorn? Varje år inträffar ca. 8.000 bränder inom näringslivet i Sverige. Skadekostnaden för dessa bränder har sedan 2012 ökat med över 30 procent […]