hotell

Bränder på hotell och pensionat ökar mest

Bränder i allmänna byggnader fortsätter att öka. Den antalsmässigt största ökningen står hotell och pensionat för.

Vid en brand 2004 på Hotell Borgholm på Öland omkom två personer. Hotellets ägare dömdes 26 februari 2009 av Kalmar Tingsrätt för vållande till annans död till villkorlig dom och skadestånd.

Tingsrätten anser att hotellägaren var ansvarig för den bristande säkerheten på hotellet och hade av oaktsamhet åsidosatt hotellets brandskydd och säkerhet.

Lagen om skydd mot olyckor stadgar att alla hotell, pensionat, vandrarhem, och liknande anläggningar ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Verksamheterna ska lämna in en skriftlig redogörelse om verksamhetens brandskydd till kommunen. Ett systematiskt brandskyddsarbete innebär bl.a. att det ska finnas instruktioner och rutiner om brandskydd, personalen skall utbildas och verksamheten ska själv regelbundet genomföra intern brandskyddskontroll. Alla åtgärder som vidtas ska på något sätt dokumenteras av verksamhetens ägare eller den som ägaren utser.

I det allmänna rådet SRVFS 2008:3 klargör MSB hur brandskyddet på ett hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar ska vara. Utbildning av personalen är den viktigaste åtgärden för att verksamhetens systematiska brandskyddsarbete ska fungera.

 • Klicka här för att läsa om domen. (Pdf)
 • Klicka här för att läsa mer om Haverikommissionens rapport om branden på Hotell Borgholm. (Pdf)
 • Klicka här för att läsa mer om regelverken för brandskydd på hotell.

Hotellprodukter:
Informationsbolaget har tagit fram ett antal produkter för att utbilda den egna personalen och öka säkerheten och kunskapen om brandskydd inom hotellnäringen:

Utbildningar:

 • Brandskydd på hotell – Informationsbolaget har tagit fram en ny brandskyddsutbildning för brandskyddsansvariga, brandskyddsombud och interna brandskyddskontrollanter inom hotellsektorn.

E-learning:

 • E-learning brandskydd på hotell – Informationsbolaget har producerat en interaktiv brandskyddsutbildning för personal inom hotellbranschen.

Kunskapspärmar:

 • Personalutbildning brandskydd på hotell – Vår kunskapspärm ”Brandskydd på hotell” är heltäckande för alla personalgrupper – från vikarie till ledningen på hotell, pension och vandrarhem. Det tekniska brandskyddet och en snabb räddningstjänst i all ära – men det är personalen som är den stora resursen vid ett brandtillbud. En tidig upptäckt och ett snabbt ingripande av personalen kan vara skillnaden mellan ett tillbud och en svår brand med tragiska konsekvenser.
 • Brandskyddet på vår arbetsplats – Åtgärdspärmen ”Brandskyddet på vår arbetsplats” är en bra hjälp i det systematiska brandskyddsarbetet som alla arbetsplatser ska utföra enligt Lagen om skydd mot olyckor.
 • Krisberedskap – Vår kunskapspärm ”Krisberedskap” är ett bra instrument och hjälpmedel för en krisberedskapsorganisation på arbetsplatsen och utbildning av personalen.

Filmer:

 • Interaktivt kunskapstest Brandskydd på hotell
 • DVD-rapport Tre hotellbränder
 • Attack mot anlagd brand
 • Första hjälpen och HLR
 • Hotellbranden i Eskilstuna

Beställning:
Finns intresse för denna utbildning ber vi er kontakta undertecknad för diskussion om tidplan, utbildningslokal och ev. offert.

För mer information, kontakta

Kontakta oss

Har du några frågor eller behöver hjälp så kontakta oss gärna så återkommer vi så snabbt vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Börja skriv och tryck Enter för att söka