utb_helhets

Säkerhet på arbetsplatsen

Utbildningen är tänkt som en vidareutbildning av de anställda på arbetsplatsen som arbetar med säkerhet avseende brandskydd, första hjälpen och krisberedskap.

Målgrupp:
Brandskyddsombud, huvudskyddsombud, skyddsombud och säkerhetsombud.

Utbildningen omfattar:

 • Regelverken
 • Riskhantering
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Intern brandskyddskontroll
 • Utrymning
 • Första Hjälpen/HLR
 • Krisberedskap
 • Personalinformation

Syftet och målet med utbildningen är att presentera ett material som kan användas för en första snabbutbildning av nyanställda och tillfälligt anställda. Detta sker genom en interaktiv e-learning som varje kursdeltagare erhåller kostnadsfritt under en månad.

Läs mer om e-learningen här.

Kursmaterial:

Varje deltagare erhåller en kunskapspärm. Med hjälp av pärmen kan du på din egen arbetsplats sprida information till nyanställda och tillfälligt anställda.

Varje deltagare erhåller dessutom en kostnadsfri licens till en interaktiv e-learning under en månad för 100 användare.

Pärmen innehåller följande:

 • Regelverken
 • Riskhantering
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Intern brandskyddskontroll
 • Första Hjälpen
 • Hjärt-lungräddning HLR
 • Krishantering
 • Trycksaker
 • Dokumentation
 • DVD med tio avsnitt.

Kursavgift:
3.475 kronor exkl. moms / deltagare
I priset ingår lunch, kaffe och kunskapspärm samt en månads licens till e-learning ”Säkerhet på arbetsplatsen”.

Kurstid:
Heldagsutbildning, kl. 9-16.

Aktuella utbildningstillfällen:
Inga inplanerade datum just nu…

Instruktörer:

Vi har ett omfattande instruktörsnätverk i hela landet i samarbete med olika räddningstjänster, brandkonsultföretag och fristående brandbefäl.

Alla våra instruktörer har stor erfarenhet av förebyggande brandskydd och samtliga är utbildade vid Statens Räddningsverk/Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Är du intresserad av att gå denna utbildning?

Anmäl dig här

Är du intresserad av att gå denna utbildning och vill göra en anmälan? Då gör du det antingen via mail info@informationsbolaget.se eller ringa 040-611 13 00.

För mer information, kontakta

Kontakta oss

Har du några frågor eller behöver hjälp så kontakta oss gärna så återkommer vi så snabbt vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Börja skriv och tryck Enter för att söka