Systematiskt brandskyddsarbete

1,475.00 kr

Artikelnr: K-009 Kategori:

Exkl. moms och frakt.

Kunskapspärmen finns i 12 branschversioner och de innehåller en mängd material i syfte att kunna komma igång samt upprätthålla det systematiska brandskyddsarbetet på den egna arbetsplatsen. I pärmarna finns även informationsmaterial om ”Lagen om skydd mot olyckor”.

Beskrivning

Kunskapspärmen finns i 12 branschversioner och de innehåller en mängd material i syfte att kunna komma igång samt upprätthålla det systematiska brandskyddsarbetet på den egna arbetsplatsen. I pärmarna finns även informationsmaterial om ”Lagen om skydd mot olyckor”.

Pärmen innehåller bland annat

 • Särtryck av ”Lagen om skydd mot olyckor”.
 • Beskrivning hur du ska arbeta med materialet i pärmen.
 • Blankett för sammanfattning brandskyddsredogörelse att skicka in till kommunens räddningstjänst
 • Mallar för din egen brandskyddsdokumentation inkl. checklistor.
 • Formulär för egen insatsplanering – Larmlista, Tillbudsrapport, Detta ska räddas.
 • Olika grupparbeten, vilka risker finns på vår arbetsplats.
 • Powerpointpresentation för internutbildning på CD.
 • 12 st informationskort att månadsvis anslå för att öka kunskapen om brandskydd.
 • Övrigt: Trycksaker externinformation, hänvisning aktuella hemsidor.

Pärmen innehåller en DVD med följande inslag:

 • Intro
 • Händelser
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Brandförlopp
 • Utrymning
 • Alarmering
 • Automatlarm
 • Släckutrustning

Branschversioner:

Allmän/Industri, Barnomsorg, Bostadshus, Förskola, Handel, Hotell, Kyrka, Ridskola, Restaurang, Samlingslokaler, Skola och Vård & Omsorg