Systematiskt brandskyddsarbete personalutbildning

1,875.00 kr

Artikelnr: K-010 Kategori:

Exkl. moms och frakt.

Kunskapspärmen ger arbetsplatsen flera olika redskap för att kunna informera och utbilda personalen i både förebyggande brandskydd och att kunna ingripa på rätt sätt om någonting skulle hända.

Beskrivning

Kunskapspärmen ger arbetsplatsen flera olika redskap för att kunna informera och utbilda personalen i både förebyggande brandskydd och att kunna ingripa på rätt sätt om någonting skulle hända. Utbildningarna kan genomföras såväl i grupp som enskilt via den egna datorn samt via nätet.
För företagets ledningsgrupp finns ett krisledningsspel. Testa verksamhetens krisorganisation med hjälp av detta spel.

Pärmen innehåller bland annat

 • En powerpointpresentation i grundläggande brandkunskap som är indelad i fem avsnitt:
  • Regelverk och statistik
  • Förebyggande brandskydd
  • Varför brinner det?
  • Utrymning och Alarmering
  • Att ingripa mot brand och sammanfattning
 • Interaktiv kunskapstest på en DVD. 15 korta filmer om SBA, utrymning, alarmering, förebyggande, släckning m.m. Efter varje film följer en fråga med tre olika svarsalternativ. Deltagaren kan gå vidare först när rätt svar avgivits.
 • Krisledningsspel “Brand på arbetsplatsen”. Med hjälp av korta filminspel och bilder på en CD testas verksamhetens krisorganisation. Inspelen behandlar bl.a. akutskedet, krishantering, informationsarbetet och hur går vi vidare?
 • Grupparbeten av olika slag för personalen att diskutera.

Pärmen innehåller en DVD med följande inslag:

 • Brand på arbetsplatsen
 • Vad är systematiskt brandskyddsarbete, SBA?
 • Det kan hända Dig
 • Okunskap blev en tragedi
 • Röken dödar
 • Röken brinner
 • Brandförlopp
 • Alarmering
 • Automatiskt brandlarm
 • Släckutrustning samt inspel till krisövningsspelet.