Systematiskt brandskyddsarbete inom kyrkan

975.00 kr

Artikelnr: D-047 Kategori: Tagg:

Exkl. moms och frakt.

Beskrivning

DVD:n innehåller:

  • Brand i Ryssby
  • Erfarenheter från Ryssby – Kyrkoherde Torbjörn Stille intervjuas om branden
  • Lagen om skydd mot olyckor – Den nya lagen påverkar alla enskilda och alla arbetsplatser. Bl.a. ska alla arbetsplatser införa ett systematiskt brandskyddsarbete.
  • Kontrollrunda och Brandsäkerhet – Brandmästare Lars Wendel, Karlstad, diskuterar brandskydd i en kyrka tillsammans med kyrkoherde Harald Cohen, Nors församling.
  • Brandförlopp – Så här fort utvecklas en liten brand till en storbrand.
  • Alarmering – Vikten av ett tidigt larm. Ett automatisktbrandlarm i kyrkan kan vara skillnaden mellan en liten skada och en totalbrand.
  • Handbrandsläckare – En minilektion hur man använder släckutrustning.