Personalutbildning brandskydd inom vården

2,475.00 kr

Artikelnr: K-007 Kategori:

Exkl. moms och frakt.

Vår kunskapspärm brandskyddsutbildning inom vården är anpassad för alla vårdverksamheter – sjukhem/vårdhem, äldreboende, sjukhus, äldreomsorgen, LSSboende, inackorderingshem, behandlingshem m.fl.

Beskrivning

Vår kunskapspärm brandskyddsutbildning inom vården är anpassad för alla vårdverksamheter – sjukhem/vårdhem, äldreboende, sjukhus, äldreomsorgen, LSSboende, inackorderingshem, behandlingshem m.fl. Pärmen innehåller en mängd material i syfte att kunna genomföra internkontroll samt upprätthålla det systematiska brandskyddsarbetet på den egna arbetsplatsen. Det finns även material för information och utbildning av personalen i grundläggande brandkunskap. Utbildningsmaterialet är samlat på två DVD-skivor och en CD med ett antal powerpointpresentationer. I pärmen finns också ett interaktivt kunskapstest, grupparbeten, ett krisövningsspel och ett antal korta spelupplägg för repetition.

Pärmen innehåller bland annat

  • Interaktivt kunskapsprov på DVD. Fortbildning för att testa brandkunskapen. 15 olika frågor om brandskydd i vården.
  • Krisövningsspel. Testa arbetsplatsens krisorganisation genom ett enkelt spel som förs framåt med hjälp av korta filminslag på DVD:n och bilder i powerpoint.
  • Personalspel

Pärmen innehåller en DVD med följande inslag:

  • Sjukhusbranden i Växjö
  • Vad kan man lära av Växjöbranden?
  • Larmlagring av automatlarm
  • Brandsäkerheten på en vårdavdelning
  • Brandskyddsinformation till nyanställda och vikarier
  • Brandförlopp och Alarmering
  • Bonusavsnitt: Katastrofbranden 1998 i Göteborg och Räddningstjänsten i Sverige.