Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Kris 2023

Sundspärlan Fältarpsvägen 60, Helsingborg, Sverige

KRIS 2023 är en nationell konferens och naturlig mötesplats för dig som arbetar med återuppbyggnaden av Civilt försvar, Krisberedskapsfrågor och Kriskommunikation. Läget i omvärlden har medfört att Totalförsvarsfrågan har aktualiserats och återuppbyggnaden av det civila försvaret och ett stärkt totalförsvar påverkar alla myndigheter och kommuner i Sverige.