Torkov

Föreningen Torekov Kultur och Miljö

Var med och utveckla dagens och morgonsdagens Torekov

Årsboken 2019 för Torekov Kultur och Miljö skall i år handla om nyinflyttade till Torekov. Vi i styrelsen hoppas att Du och Din familj vill vara med genom att svara på nedanstående frågor.
Årskriften delas ut till alla våra medlemmar ca. 400 stycken och delas även ut i begränsad upplaga på Hamnfesten till våra besökare vid vårt bord. Bilden bör vara så stor som möjligt dock max 9,5 mb.

Det är vår mångårige styrelseledamot Karsten Erichs som producerar skriften. Har ni några frågor är ni varmt välkomna att maila honom på adressen karre@informationsbolaget.se

Stort tack för din medverkan
Med vänlig hälsning
Tord Strömberg
Ordförande
tord.stromberg@mail.se


Föreningen Torekov Kultur och Miljö

Föreningen Torekov Kultur och Miljö har målsättningen att värna och utveckla Torekovs kultur och miljö, att bevaka kommunens planarbete avseende framtida utbyggnad, att utveckla och förbättra trafikmiljön, att främja skyddet av natur och stränder och att bevaka skötseln av strandskogen. torekovkulturochmiljo.se