Välkommen att medverka i Malmö Ridklubbs 100-Klubb

100-klubben på Malmö Ridklubb är ett projekt där medlemmar, sponsorer och företag erbjuds möjlighet att medverka för att höja trivseln och miljön på Malmö Ridklubb. 100-klubben är en sponsorklubb med möjlighet till återbäring för alla som köper andelar. 100-klubben består av 100 andelar. Varje andel kostar 1.000 kronor och betalas av den medlem eller företag som vill vara med och stödja Malmö Ridklubb och dess verksamhet. Som medlem i 100-klubben erhåller du ett unikt medlemsklistermärke samt ett diplom som visar att du är med och stödjer Malmö Ridklubbs verksamhet.

Alla andelsägare har chans att vinna!

Alla andelsägare i 100-klubben deltager också i en exklusiv utlottning av fina priser. En andel i 100-klubben är lika med en lott. 30 procent av andelsintäkterna i 100-klubben går oavkortat tillbaka till andelsägarna i form av vinster som lottas ut bland andelsägarna. Årets vinster består av presentkort på Emporia eller Malmö Ridklubb. Vi räknar med att första året lotta ut minst 20 stycken presentkort a 1.000 kronor. Möjligheten till återbäring för dig som är andelsägare är stor.

Överskottet går oavkortat tillbaka Malmö Ridklubbs medlemmar!

Överskottet i 100-klubben går oavkortat till förbättringar i Malmö Ridklubbs närmiljö. Alla andelsägare informeras och uppdateras kontinuerligt om utvecklingen kring vilka förbättringar och inköp som sker. Det kan vara allt från små till stora förändringar. Du som andelsägare får gärna komma med förslag på förbättringar som vi kan bidra till. Hela överskottet går tillbaka till verksamheten på Malmö Ridklubb. Det kan vara små men också stora saker som medför förbättringar för oss alla på Malmö Ridklubb.

En andel i 100-klubben gäller under perioden höstterminen 2016 t.o.m vårterminen 2017. Välkommen att teckna din andel redan idag genom att fylla i formuläret här nedan eller kontakta någon i arbetsgruppen.

Har ni några frågor är ni naturligtvis välkomna att kontakta någon av 100-klubbens representanter. Arbetsgruppen består av:

Bli Medlem

Jag vill bli medlem i 100-klubben på Malmö Ridklubb!

*En andel gäller perioden hösttermin 2016 - vårtermin 2017. Pris per andel 1.000 kronor. Varje andel ger också möjlighet till återbäring vid terminsdragningarna.

Det är OK att publicera mitt namn på www.malmoridklubb.se
Ja
Nej

Kontakt uppgifter

Fakturaadress om annan än ovan